Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Każdy dom musi mieć solidną podstawę, która przenosi ciężar na ziemię. Domy z pręta różnią się odpornością na odkształcenia i niewielką wagą. Ta funkcja zmniejsza wymagania dla struktur wspierających dla nich. W starożytności siekane chaty były umieszczane na dużych kamieniach lub nawet na pokładach modrzewia. Dzisiaj mamy do wyboru kilka rodzajów wzorów.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Czynniki wyboru rodzaju fundamentu

Im silniejsze i bardziej niezawodne wsparcie, tym lepiej, ale nadmierna masa to dodatkowy koszt, który nie zawsze jest uzasadniony.

Który fundament jest lepszy do wyboru domu z baru, zależy od wielu czynników:

# 1.

Wagi i struktura budynku. 2

1 Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru? 20
0

# 2.

Rodzaj gleby, jej twardość, falowanie, stabilność zwilżania.

20 Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

# 3.

Poziom wód gruntowych, opady, sezonowa wilgotność i ulga. 2

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru? 2
0

# 4.

Dostępność piwnicy, dostępność materiałów, obliczenia ekonomiczne.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Jak fundament wpływa na wybór fundamentu

Przed podjęciem decyzji o wyborze fundamentu na dom z baru należy zapoznać się z właściwościami gruntu na budowie. Tutaj ważna jest nośność, mobilność, falowanie. Zgodnie ze strukturą bazy są podzielone na kilka typów.

Gleby skalne i detrytyczne

Podstawy w postaci skały lub gęstego nasypu stałych fragmentów mają najwyższą nośność, a ich zachowanie jest praktycznie niezależne od poziomu wilgoci i wód gruntowych. Dobrze nadają się do tego dobrze zakopane i niezagrzebione fundamenty z pasem i kolumną. W tych glebach jest bardzo trudne, a często niemożliwe do zorganizowania piwnicy pod domem.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Gleby piaszczyste

Gleby o wysokiej zawartości piasku należą do stabilnych i niezawodnych podstaw dla domu. Dobre właściwości drenażowe piasku praktycznie wykluczają pęcznienie mrozu, z wyjątkiem przypadków zalania powyżej poziomu zamarzania. Przy niezmiennie niskim poziomie wody gruntowej można zastosować dowolny rodzaj fundamentu. Przy sezonowym ociepleniu najlepszym wyborem byłby stos lub kolumna, z dnem pogłębiającym się poniżej głębokości zamarzania.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Gleby gliniaste

Gleby gliniaste w stanie suchym mają nośność porównywalną do kamienia. Ale jego właściwości zmieniają się dramatycznie po zwilżeniu. Ponadto ma właściwości falowania podczas zamrażania. Jeśli woda gruntowa nie zbliża się do podstawy piwnicy, a warstwy powierzchniowe są chronione przed opadami i wodą powodziową, wówczas wszelkie fundamenty są równie skuteczne na glinie, pod warunkiem, że zostaną podjęte środki przeciwko falowaniu szronu.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Jeśli możliwy jest wzrost poziomu wód gruntowych lub zalanie, lepiej umieścić dom na monolitycznej płycie ze zbrojonego betonu. Jeśli w tym samym czasie istnieje gęsta skała na dostępnej głębokości, która może służyć jako podpora, możesz wykonać fundament pala ze sztywną uprzążą, która przekształci pole pala w jedną strukturę.

W takim przypadku należy użyć jednego lub innego rodzaju fundamentu

Istnieją różne typy fundamentów. Każdy z nich ma swój własny obszar największej wydajności.

Podstawa pasa

Strukturalnie, jest to najprostszy fundament. Znajduje się pod wszystkimi ścianami nośnymi i ma postać ciągłej taśmy. Ze względu na dużą powierzchnię podstawy ma wysoką nośność i może być stosowany do ciężkich ścian i konstrukcji.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Przez głębokość fundamentu fundamenty pasów są podzielone na nie zakopane, zakopane i płytko zakopane. Fundamenty podziemne są używane pod ciężkimi konstrukcjami i są układane poniżej poziomu zamarzania gruntu, aby wyeliminować efekt podmuchu mrozu na podeszwie. Głębokie podłoże tworzy ściany piwnic i piwnic.

W przypadku lekkich konstrukcji, takich jak jedno- i dwupiętrowe domy drewniane, taka konstrukcja jest uzasadniona tylko w przypadku piwnicy lub piwnicy pod budynkiem. Lekka struktura spoczywająca na głębokich warstwach gleby powoduje zbyt małe obciążenie podstawy, co w niektórych przypadkach może spowodować utratę stabilności. Wpływ bocznych i stycznych sił powodujących mróz na falujące gleby jest szczególnie silny.

Płytkie fundamenty są często używane w budownictwie wiejskim. Pod nimi odrywa się rowy o głębokości do 0,5 m, umieszcza w nich poduszkę z materiałów drenażowych - gruboziarnisty i żwirowy piasek, gruz, żwir, jest dokładnie zagęszczony, a na nim ułożona jest kamienna lub betonowa taśma nośna. Ten projekt jest znacznie tańszy zarówno pod względem materiałów, jak i pracy. Podkładka drenażowa kompensuje pionowe pęcznienie szronu, podczas gdy obciążenia boczne i styczne są pomijalne ze względu na mały obszar styku powierzchni bocznej z podłożem.

Podstawy pasów są używane na każdej rozsądnie stabilnej podstawie.Nie należy ich stosować na słabych, silnie zalanych glebach.

Podstawa kolumny

Fundamentowa kolumna to seria słupów wsporczych wykonanych z kamienia, cegły lub betonu, połączonych kratkami.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Ta konstrukcja pozwala znacznie zaoszczędzić materiały i zmniejszyć ilość robót ziemnych. Jednak ze względu na techniczną złożoność urządzenia rusztu uzyskuje się znaczne oszczędności tylko przy wystarczającym pionowym rozmiarze podstawy, co powoduje dużą różnicę w objętości materiałów w porównaniu z typem taśmy. Dolne wykończenie domu z bali przyjmuje funkcję rozkładu obciążenia na biegunach. To częściowo eliminuje problem kratownic i rozszerza zakres korzyści ekonomicznych podpór kolumnowych.

Możliwe jest zbudowanie fundamentu shobchaty na glebach gliniastych, do głębokości zamarzania, jeśli planuje się budowę domu bez fundamentu. Jeśli, ze względu na właściwości gleby, warunki klimatyczne i hydrogeologiczne, fundament zostanie ułożony na większą głębokość - 1,5 mi więcej, wówczas złożoność konstrukcji filarów gwałtownie wzrośnie. Tutaj wkraczamy w obszar efektywności fundamentów pali.

Podstawa ze śrubą palową

Stos śrub jest jednym z rodzajów pali stosowanych w budownictwie. W przypadku konstrukcji prywatnych najlepiej nadają się pale śrubowe, ponieważ ich instalacja nie wymaga specjalnego sprzętu ciężkiego. W zależności od średnicy i głębokości zanurzenia, każdy stos może być instalowany przez 2-3 osoby lub za pomocą kompaktowej elektrowni, która jest łatwa do dostarczenia na plac budowy.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Pale śrubowe są doskonale utrzymywane na słabym i bagnistym podłożu. Są niewrażliwe na mroźne falowanie, a łatwość ich zanurzenia pozwala na podtrzymywanie struktury na głębokich, gęstych warstwach.

Fundament na paliach śrubowych można stosować na gliniastych i piaszczystych fundamentach, gdy woda gruntowa jest blisko, na zalanych obszarach, na brzegu zbiornika, na brzegu. Jedynym ograniczeniem dla nich jest skała i grube gleby.

Fundament stropu

Fundament stropu jest sztywną monolityczną płytą ze zbrojonego betonu. Taka płyta ma bardzo duży obszar podparcia, dzięki czemu jest w stanie utrzymać stabilność nawet na najsłabszych glebach.

Jaka jest najlepsza podstawa domu z baru?

Przy prawidłowo obliczonej penetracji, taki fundament jest nazywany pływającym, ponieważ jego nośność nie zależy od twardości podstawy. Obciążenie wytwarzane przez ciężar struktury jest równoważone przez ciśnienie gleby, nawet w stanie plastycznym.

Wskazane jest użycie takiego fundamentu dla domu z drewna na glinie o wysokim poziomie wód gruntowych, a także na niestabilnej glebie piaszczystej.


Aby wybrać najlepszą podstawę domu z baru, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, w tym różnicę wysokości w odniesieniu do domu, możliwość zmian i osuwisk w okolicy. Na podstawie powyższych opisów fundamentów i podstaw można podać ogólne zalecenia.

  • Na gruncie skalistym i kamienistym, dom z bali należy umieścić na pasie lub w podłożu nie zakopanym lub płytko zakopanym.
  • Na piaszczystej podstawie - na kolumnie o niskiej głębokości, a jeśli potrzebujesz piwnicy, a następnie na podstawie taśmy.
  • Na glebach gliniastych konieczne jest użycie kolumn o głębokości poniżej zera lub stosu. Taśma - do piwnicy urządzenia.
  • Lepiej jest użyć płyty fundamentowej na słabym fundamencie, z mułem lub nadmiernie zwilżonym.

Podczas budowy na stromym zboczu należy wziąć pod uwagę nacisk boczny gleby na filary i ściany. Każda gleba, inna niż skalista, zachowuje się jak ciecz przez dłuższy czas. Stara się popchnąć zanurzone konstrukcje i obalić stojących na zboczu. Na stromym zboczu pale śrubowe wykazują największą stabilność, ponieważ mają rozwiniętą część kotwiczną, sztywną uprząż i stosunkowo cienki pień.

Wybór fundacji na dom to wyzwanie dla profesjonalistów. A jednak poruszanie się w tej sprawie może i powinno być. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże uniknąć poważnych błędów.

20

Szukaj

Powiązane artykuły